Regulamin Platformy Druku CAD Online

PrintPrint Group z siedzibą przy ul. Ks. I. Skorupki 95, 05-091 Ząbki. Nip: 113 240 09 03, Regon: 141298757, Konto bankowe Bank Pko Bp nr: 66 1020 1097 0000 7102 0252 6283.

Dane kontaktowe: tel. 22 290 44 11; mail: biuro@printprint.pl

I Warunki ogólne

Wszystkie zlecenia podlegają niniejszemu regulaminowi, który opisuje wzajemne zobowiązania obu stron. Decydując się na współpracę poprzez zarejestrowanie się w serwisie, Klient zgadza się na przestrzeganie warunków regulaminu i postępowanie zgodnie z nim. Wszystkie prace i pliki przesłane przez Klienta będą wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówienia, wystawienia paragonu lub faktury oraz przesłania gotowych produktów pod wskazany przez Klienta adres.

II Zamówienia

Zamówienia Zleceniodawca dokonuje tylko przez serwis online. Warunkiem realizacji zamówienia jest przesłanie poprawnie przygotowanego pliku zgodnie z instrukcją przygotowania pliku/plików. Pliki otrzymane od Klienta przechodzą bezpłatną weryfikację, po której nieprawidłowe pliki nie zostaną przekazane do produkcji, informacja o tym fakcie zostanie przesłana do Klienta pocztą elektroniczną.

Skorygowany plik zostanie przekazany do realizacji. Otrzymany plik zostanie zweryfikowany nie później niż do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania go przez zleceniobiorcę. Otrzymując gotowe pliki, nie odpowiadamy za ich treść i nie dokonujemy w tym względzie żadnych zmian.

Klient, który złożył zamówienie winien dokonać opłaty zgodnie z ceną wskazaną w formularzu zamówienia. Klient może dokonać zapłaty za pośrednictwem kart płatniczych/kredytowych oraz za pośrednictwem Transferuj.pl. Istnieje możliwość zamówienia usługi z odroczonym terminem płatności, niemniej jedynie po podpisaniu umowy z PrintPrint Group indywidualnie regulującej terminy płatności. Istnieje możliwość płatności za pobraniem oraz przy odbiorze osobistym ale jedynie dla zamówień do wartości netto 200 zł.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez PrintPrint Group wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zlecenia i Umowy oraz wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów PrintPrint Group a w wypadku udzielenia zgody –w zakresie zgody (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1,3 i 5 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. Zm.)

Jeżeli Umowę zawarto za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Klient uprawniony jest do odstąpienia od niej, bez podawania przyczyn, składając PrintPrint Group pisemne oświadczenie w tym zakresie w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. 2000. Nr 22 poz. 271).

III Przygotowanie plików

Jedynym formatem pliku, na którym pracujemy jest format PDF. Prawidłowo przygotowany do druku plik PDF powinien spełniać następujące warunki:
- wersja pliku PDF, skala 1:1

Ważne:

Ustawione marginesy w pliku nie będą korygowane. Rysunek będzie wydrukowany dokładnie według zapisanego pliku. Wobec powyższego Klient odpowiedzialny jest za weryfikację parametrów technicznych wydruku.

Klient zobowiązany jest zweryfikować lokalizację ramki z opisem rysunku. Prawidłowa lokalizacja to prawy dolny róg (maksymalna wysokość arkusza to 914 mm). W przypadku niewłaściwej lokalizacji ramki plik zostanie wydrukowany i złożony bez uwzględnienia poprawy jej lokalizacji.

PrintPrint Group nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne przygotowanie plików przez Klienta, oraz nie ingeruje w jego parametry techniczne.

IV Termin realizacji

Termin realizacji zlecenia jest określony podczas zamawiania. Czas realizacji liczy się od momentu dostarczenia poprawnego pliku. W przypadku przesłania błędnego pliku - od momentu przesłania przez Klienta poprawnych plików. Termin realizacji może wydłużyć się o czas zaistnienia przeszkód natury siły wyższej, bądź technicznej, niezależnych od zleceniobiorcy, o czym niezwłocznie poinformujemy pocztą elektroniczną.

Z zastrzeżeniem powyższych warunków zamówienia będą realizowane w następujących terminach:

- Zamówienia złożone do godz. 16:00 zostają realizowane w dniu złożenia zamówienia.
- Zamówienia złożone po godz. 16:00 zostają realizowane w następnym dniu roboczym.

Podane terminy dotyczą dni roboczych.

V Wysyłka

Wysyłka gotowych produktów do Klientów odbywa się:

- za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Czas dostawy najczęściej nie przekracza 24 godzin od momentu nadania przesyłki. Przesyłka na terenie Polski przy zamówieniu na kwotę 200 zł netto i powyżej jest bezpłatna. Przesyłki dla zamówień poniżej 200 zł netto jest płatna w wysokości 9,99 zł netto. Opłata jest pobierana przy złożeniu zamówienia. W przypadku wybrania usługi za pobraniem do zamówienia doliczana jest kwota 5 zł netto.

- za pośrednictwem kierowcy PrintPrint Group. Czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem. Przesyłka na terenie Warszawy i okolic przy zamówieniu na kwotę 200 zł netto i powyżej jest bezpłatna. Przesyłki dla zamówień realizowanych na terenie Warszawy i okolic poniżej 200 zł netto jest płatna w wysokości 19,99 zł netto.

W trosce o wspólne dobro informujemy, iż przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera zawartość i stan techniczny nadesłanego zlecenia. W przypadku nieprawidłowości, należy sporządzić protokół szkody / reklamacji w zakresie dostawy, na formularzu firmy kurierskiej.

VI Reklamacje

Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną w ciągu 3 dni od daty otrzymania paczki, po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane. Podstawą przyjęcia reklamacji jest zwrot całego nakładu zamówienia. Reklamacje należy zgłaszać na adres biuro@printprint.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu do 7 dni od dnia przyjęcia reklamacji.

VII Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, która mówi: "Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą". W takim przypadku zwrotów nie przyjmujemy.

VIII Faktury

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku, informujmy, że faktury za zakupione w naszym sklepie towary, będą wystawiane w formie elektronicznej. Faktury papierowe mogę być wystawiane po złożeniu przez klienta stosownej prośby.

IX Pliki cookies

Cookies to pliki w formacie tekstowym, które są umieszczane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie), podczas korzystania z witryn internetowych. Umożliwiają one witrynom identyfikowanie użytkownika i odpowiednio dostosowują stronę do jego preferencji. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania oraz numer. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach statystycznych, pozwalają również lepiej dopasować witrynę do wymogów użytkownika. Standardowo każda przeglądarka automatycznie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w tym celu należy zapoznać się z dokumentacją przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies może skutkować niepoprawnym działaniem witryny.